Elinde atık aküsü bulunan nihai kullanıcı / müşteri, atığını perakende akü satış yapan yerlere veya tali bayilere bedelsiz olarak teslim eder.

Perakende akü satışı yapan yerler ve tali bayiiler nihai kullanıcı / müşteriden bedelsiz olarak teslim aldığı atık aküyü APAK Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre oluşturulmuş geçici depolara (bölge bayileri) ya da aynı Yönetmeliğin 18. maddesine göre oluşturulmuş ve ilgili valilikten geçici depolama izni almış geçici depolara teslim eder.

Atık aküleri geçici deposunda maksimum 90 gün tutabilen depolar ise Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) doldurarak valilikten taşıma lisansı almış atık akü taşıma aracı ile Bakanlıktan çevre lisansı almış atık akü geri kazanım tesisine gönderir.