Sistem Politikamız

ÖZ ÜLGER GERİ DÖNÜŞÜM HURDA NAKLİYE TAAH. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. aşağıdaki ilkeleri firma politikası olarak benimsemiştir;

• Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

• Kaliteyi sürekli kılarak çevreyi koruyan ve atıkları hammaddeye çeviren üretim prensibiyle ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı,

• Müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

• Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

• Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

• Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

• Çevre dostu üretim anlayışı ile çevre koruma ilkelerini kabul eden, mevzuatların ve uygulanan yönetim sistemleri standardının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Tüm çalışanlar adına taahhütte bulunmaktadır.