Tesislerimizde Atık Yönetimimin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğindeki maddeler ve geri kazanım kodlarına uygun olarak tehlikeli atık geri dönüşümü yapılmaktadır.

Talaşlı imalat yapan tesislerden çıkan tehlikeli atık niteliğindeki metal talaş atıkları, Tehlikeli maddenlerle kontamine olmuş ambalajlar (IBC-Varil-Teneke), Tehlikeli atık içeren kablolar ve Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş metal inşaat yıkım atıkları tesislerimizde geri dönüştürülmektedir.

Tesislerimizde bu tür yağlı metal talaşları kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayıp yağlarından arındırdırılarak geri dönüşümü yapılmaktadır.

Varil-Bidon-Teneke gibi atıkların geri dönüşümü özel çözümler, çeşitli temizleme ve düzeltme işlemlerinden geçirerek geri dönüşrütülmektedir.