ISO 14001 - 2004

TS-EN-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için, genel yönetim sisteminin kuruluş içinde bir çevre politikası geliştirmesi, uygulayarak başarıya ulaştırılması ile ilgili planlı faaliyetler bütünü olarak tanımlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelendirmesi ARTIBEL tarafından deneyimli denetçi ve uzmanlarca gerçekleştirilmektedir.

TS EN ISO 14001 : 2004 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. Genel Şart

2. Çevre Politikası

3. Planlama

3.1 Çevre Boyutları
3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar
3.3 Amaçlar , Hedefler Ve Program/programlar

4. Uygulama Ve  Faaliyetler
4.1 Kaynaklar,görevler,sorumluk Ve Yetki
4.2 Uzmanlık,eğitim Ve Farkında Olma
4.3 İletişim
4.4 Dökümantasyon
4.5 Dokümanların  Kontrolü
4.6 Faaliyetlerin Kontrolu
4.7 Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale

5. Kontrol Etme
5.1 İzleme Ve Ölçme
5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici  Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
5.4 Kayıtların Kontrolü
5.5 İç Tetkik

6. Yönetimin Gözden Geçirmesi