OHSAS 18001 - 2007

TS-EN-ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standardlar

3. Terimler Ve Tarifler

4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İSG Politikası
4.3 Planlama
4.4 Uygulama Ve Çalıştırma
4.5 Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi